decade: Artist Heritage:

Lynne Cohen

Catholic Social Services, Montreal, 1977

Gelatin Silver Print

Eduardo Del Valle, Mirta Gomez

Miami Beach Florida, 1977

Gelatin Silver Print

Next 36