decade: Artist Heritage:

Lynne Cohen

Catholic Social Services, Montreal, 1977

Gelatin Silver Print


Eduardo Del Valle;Mirta Gomez

Miami Beach Florida, 1977

Gelatin Silver Print


Next 36