Artist Heritage:

Eduardo Del Valle, Mirta Gomez

Miami Beach Florida, 1977

Gelatin Silver Print

Next 36